PLAN ZAJĘĆ KES W SEMESTRZE LETNIM 2008/2009

PLAN ZAJĘĆ KES W SEMESTRZE LETNIM 2008/2009


Seminarium doktoranckie – ul. Tylna 3;
(prowadzący: prof. dr hab. M. Zalewski; prof. P. Frankiewicz)

Poniedziałek

Ekologia stosowana – wykład – III r. Ochr. środ.; Aula A, 830-1000
(prowadzą…cy: prof. dr hab. M. Zalewski)

Seminarium magisterskie – V r. Ochr. środ., ul. Tylna 3; 1030-1200
(prowadzący: prof. dr hab. M. Zalewski)

Ekologia stosowana – ćwiczenia – III r. Ochr. środ.; 100B: 1245-1415, 1600-1730, 1745-1915 (gr. 1, 3, 4)
(prowadzący: dr M. Łapińska, dr A.Bednarek, dr I. Wagner, dr A. Wojtal-Frankiewicz)


Wtorek


Monitoring Środowiska – wykład - II r. Ochr. Środ. - 1330-1500; 11B
(prowadzący: dr A. Wojtal-Frankiewicz)

Monitoring Środowiska – ćwiczenia - II r. Ochr. środ., 111C: 8.15-9.45; 10.00-11.30; 11.45-13.15; 16.30-18.00
 (prowadzący: dr T. Jurczak, mgr I. Gągała)


Środa

Ekologia stosowana – ćwiczenia – III r. Ochr. środ.; 21B: 1545-1715 (gr. 2)
(prowadzą…cy: dr M. Łapińska, dr A.Bednarek, dr I. Wagner, dr A. Wojtal-Frankiewicz)
Plan zajęć bloku magisterskiego (IV rok ochrony środowiska)
Sala seminaryjna; Banacha 12/16

Wariant (1)
09.00 – 10.30 Ekohydrologia terenów zurbanizowanych – wykład; dr I. Wagner
10.30 – 12.30 Ekohydrologia terenów zurbanizowanych – ćwicz.; dr I. Wagner
12.00 – 13.30 przerwa śniadaniowa
12.30 – 14.00 Zintegrowana ochrona ekosystemów wodnych – wykład; dr M.
             Łapińska
14.00 – 16.00 Metody komputerowe – ćwicz.; dr I. Wagner
16.00 – 18.15 Zintegrowana ochrona ekosystemów wodnych – ćwicz.; dr M.
             Łapińska

WYMIENNIE:

Wariant (2)
09.00 – 10.30 Podstawy akwakultury – wykład; prof. P. Frankiewicz
10.30 – 13.30 Podstawy akwakultury – ćwicz.; dr Z. Kaczkowski
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 17.00 Monitoring toksycznych zakwitów – ćwicz.; dr Tomasz Jurczak
17.00 – 19.15 Zintegrowana ochrona ekosystemów wodnych – ćwicz.; dr M.
             Łapińska

Wariant (1) - zajęcia odbywają się co drugi tydzień, począwszy od 18 lutego
Wariant (2)  - zajęcia odbywają się co drugi tydzień, pocz awszy od 25 lutego

Czwartek

Seminarium magisterskie – IV r. Ochr. środ. sala sem.; 930-1100
(prowadzą…cy: prof. dr hab. P. Frankiewicz)

Pracownia specjalistyczna – IV r. Ochrony środ. – 1130-1430
(prowadzący: dr T. Jurczak; dr A. Wojtal-Frankiewicz; dr I. Wagner; dr Z. Kaczkowski; dr M. Łapińska; mgr I. G agała)

Ostatnia modyfikacja treści tego zasobu: 2009-05-21 16:19:11

Katedra Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16 ,
90-237 Łódź, Polska
tel.: (042) 635 44 38, 635 45 30
fax. (042) 679 06 21
 

(c) Katedra Ekologii Stosowanej, UŁ - powered by neurino