Dydaktyka

Zajęcia na studiach dziennych

OCHRONA ŚRODOWISKA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA

Zajęcia na studiach zaocznych

OCHRONA ŚRODOWISKA
BIOLOGIA

Studia Podyplomowe

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

STUDIA DZIENNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

II ROK

MONITORING
- wykład dr Barbara Bis
- ćwiczenia dr Barbara Bis

III ROK

EKOLOGIA STOSOWANA
- wykład prof. Maciej Zalewski
- ćwiczenia dr Małgorzata Łapińska

IV ROK - BLOK  MAGISTERSKI

semestr zimowy

EKOLOGICZNE METODY REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ OBSZAROWYCH
- wykład dr Barbara Bis
- ćwiczenia dr Barbara Bis

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA FIRM KONSULTINGOWYCH
- wykład dr Małgorzata Łapińska
- ćwiczenia mgr Agnieszka Bednarek

ZALEŻNOŚCI TROFICZNE W EKOSYSTEMACH WODNYCH
- wykład dr hab. Piotr Frankiewicz
- ćwiczenia dr Adrianna Wojtal
- konwersatorium dr Adrianna Wojtal

semestr letni

ZINTEGROWANA OCHRONA SYSTEMÓW WODNYCH
- wykład prof. dr hab. Maciej Zalewski
- ćwiczenia dr Iwona wagner-Łotkowska
- konwersatorium dr Małgorzata Łapińska

PODSTAWY AKWAKULTURY
- wykład dr hab. Piotr Frankiewicz
- ćwiczenia mgr Zbigniew Kaczkowski

MONITORING TOKSYCZNYCH ZAKWITÓW SINIC
- wykład dr Małgorzata Tarczyńska
- ćwiczenia dr Małgorzata Tarczyńska

KOMPUTEROWE METODY OPRACOWYWANIA DANYCH EKOLOGICZNYCH
- ćwiczenia dr Iwona Wagner-Łotkowska

STUDIA DZIENNE

BIOLOGIA

II ROK BIOLOGII OGÓLNEJ

EKOLOGIA OGÓLNA
- wykład prof. Maciej Zalewski
- Ćwiczenia dr Adrianna Wojtal

STUDIA DZIENNE

GEOGRAFIA

IV ROK

EKOHYDROLOGIA
- wykład prof Maciej Zalewski
- ćwiczenia dr Iwona Wagner Łotkowska

STUDIA ZAOCZNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

III ROK

EKOLOGIA STOSOWANA
- wykład prof Maciej Zalewski
- ćwiczenia dr Małgorzata Łapińska

STUDIA ZAOCZNE

BIOLOGIA

II ROK

EKOLOGIA OGÓLNA
- wykład dr hab. Piotr Frankiewicz

III ROK

EKOLOGIA
- wykład dr Małgorzata Tarczyńska

IV ROK
WYKŁAD MONOGRAFICZNY
- wykład dr

Ostatnia modyfikacja treści tego zasobu: 2008-11-17 13:51:52

Katedra Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 12/16 ,
90-237 Łódź, Polska
tel.: (042) 635 44 38, 635 45 30
fax. (042) 679 06 21
 

(c) Katedra Ekologii Stosowanej, UŁ - powered by neurino